Gazzâlî’de Ahlâkî Önermelerin Kaynağı

16 Mayıs 2015 Cumartesi 19:00
Takvime ekle!
İLKE Merkez Bina

İslam metafizik düşüncesine yönelttiği eleştiriler ve İslami ilimler içerisinde yaptığı tasnif ve yorumlarıyla Gazzâlî İslam düşüncesinin önemli köşe taşlarından birisidir. Onun İbn Sînâcı felsefeye belli alanlarda yoğunlaşan eleştirileri, kendisinden sonraki dönemde Meşşai felsefe ile irtibat noktalarının güçlenmesine vesile olmuş ve verimli bir meseleler örüntüsü ortaya çıkarmıştır. Gazzâlî ahlâk alanında da etkili eserler ortaya koymuştur. Bu sebeple onun görüşlerini üzerine inşa ettiği ahlâkî önermelerin kaynağının incelenmesi gerekmektedir.

Gazzâlî’nin ahlâk felsefesinin temel hatlarının ele alınacağı sunum, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Bölümü’nden Aygün Akyol’un yapacağı “Gazzâlî’de Ahlâkî Önermelerin Kaynağı” başlığıyla 16 Mayıs 2015 tarihinde İLKE’de gerçekleştirilecek. Bu sunumda Gazzâlî’nin bilhassa akıl-vahiy ilişkisi çerçevesinde öne sürdüğü ahlâkî önermeleri nasıl konumlandırdığı incelenecektir.

KURULUŞLARIMIZ