Fârâbî’de Ahlâkî Önermelerin Kaynağı

7 Mart 2015 Cumartesi 18:00
Takvime ekle!
İLKE Merkez Bina

İslam felsefesinin “Muallim-i evvel”i kabul edilen Fârâbî, İslam felsefenin sistem kurucu ilk filozofu olarak kabul edilir. Özellikle siyaset ve ahlâk felsefesinde kendinden sonraki felsefî süreci derinden etkileyen Fârâbî’nin ahlâkın kaynağına dair felsefi yaklaşımının ele alınması filozofun ahlâk ve siyaset teorisinin anlaşılması bakımından elzemdir.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Bölümü’nden Hümeyra Özturan’ın yapacağı Fârâbî’de Ahlâkî Önermelerin Kaynağı" başlıklı sunum 7 Mart 2015 tarihinde İLKE’de gerçekleştirilecek. Bu sunumda Fârâbî’nin ahlâkî önermelerin kaynağını “akıl” olarak kabul etmesinin açılımları ele alınacaktır. Ameli ve nazari aklın ahlâkî eylem süreçlerindeki işlevleri, faal aklın konumu, tecrübi bilginin yeri ve filozof-peygamberin bu süreçteki rolü dikkate alınarak Fârâbîci ahlâk teorisinin kökenleri irdelenecektir.

KURULUŞLARIMIZ