Fahreddin er-Râzî’de Mizaç Düşüncesi

6 Haziran 2015 Cumartesi 19:00
Takvime ekle!
İLKE Merkez Bina

Müteahhir dönem İslam düşüncesine etki eden önemli kurucu düşünürlerinden birisi Fahreddin er-Râzî’dir. Râzî kendinden önceki nazari birikimi bütünüyle deruhte ederek kapsamlı bir döküm çıkarmanın yanı sıra meseleleri tahkik yöntemiyle ele alarak yorum ve eleştiriye tabi tutmasıyla kendisinden sonraki nazari düşünce akımlarını derinden etkilemiştir. Râzî düşüncesinde mizaç teorisinin nasıl bir yerde durduğu ve hangi yönelimlere kapı araladığı meselesinin üzerinde durulması gerekmektedir.

Bu itibarla Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden M.Zahit Tiryaki 6 Haziran 2015 tarihinde İLKE’de “Fahreddin er-Râzî’de Mizaç Düşüncesi” başlığıyla Râzî’nin fizik ve metafiziğinde mizacın yeri ve sonuçlarını ele alan bir sunum yapacaktır. Bu sunumda mizaç teorisinde İbn Sînâ tarafından yapılan dönüşümlerin Râzî’de ne şekilde karşılık bulduğu ve değerlendirildiği kadar, düşünür tarafından ortaya konulan mizaç teorisinin muhtemel sonuçlarına da işaret edilecektir.

Fahreddin er-Râzî’de Mizaç Düşüncesi -Mehmet Zahid Tiryaki
KURULUŞLARIMIZ