Fahreddîn er-Râzî’de Ahlâkî Önermelerin Kaynağı

6 Haziran 2015 Cumartesi 19:00
Takvime ekle!
İLKE Merkez Bina

Müteahhir dönem İslam düşüncesine etki eden önemli kurucu düşünürlerinden birisi Fahreddin er-Râzî’dir. Râzî kendinden önceki nazari birikimi bütünüyle deruhte ederek kapsamlı bir döküm çıkarmanın yanısıra meseleleri tahkik yöntemiyle ele alarak yorum ve eleştiriye tabi tutmasıyla kendisinden sonraki nazari düşünce akımlarını derinden etkilemiştir. Râzî düşüncesinde mizaç teorisinin ele alınmasının ardından onun ahlâk düşüncesini şekillendiren ana önermelerin neler olduğunun tartışılması gerekmektedir.

Bu itibarla Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Eşref Altaş 6 Haziran 2015 tarihinde İLKE’de "Fahreddîn er-Râzî’de Ahlâkî Önermelerin Kaynağı" sunumunu gerçekleştirecektir. Bu sunumda Râzî’nin Mutezile’nin ahlâkî önermelerin kaynağına dair yaptığı açıklamayı nasıl değerlendirdiği incelenecek ve Râzî düşüncesinin farklı dönemlerinde ahlâkî önermelere dair görüşlerinde yaşanan kırılmalar ele alınacaktır

Fahreddîn er-Râzî’de Ahlâkî Önermelerin Kaynağı - Eşref Altaş
KURULUŞLARIMIZ