Çocukların Dini Gelişiminde Ebeveynlerin Rolü: Beklentiler ve Zorlanma Alanları Raporu

16 Mart 2013 Cumartesi 18:00
Takvime ekle!
YEKDER

Bu etkinlik, çocuklar için dini referanslı bir hayatın inşasında anne-babanın hayati rolüne vurgu yapmak ve ebeveynlerin çocukların dini eğitimlerine daha nitelikli katkı sağlamasına yardım etmek için Yrd. Doç. Dr. Yusuf Alpaydın, Hatice Ayar ve Arife Gümüş tarafından ailelerin çocuklarının dini eğitiminde ne tür zorluklar yaşadıkları ve hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduklarını tespit eden bir alan araştırmasının sonuçlarını içeren raporun sunumunu içermektedir. Araştırma kapsamında farklı yaş grubunda çocukları olan 20 anne-baba ile derinlemesine mülakat yapılmış ve benzer özellikte 324 ebeveyne de anket uygulanmıştır. Bu araştırma neticesinde ailelerin çocuklarının din eğitimine katkı yapmalarını temin etmek üzere Din Eğitiminde Aile Yetkinleştirme Programı geliştirilmiştir.

KURULUŞLARIMIZ