Câhiz’in Mizaç Düşüncesi: Yeni Bir Ahlâkı Edinmenin İmkanı Üzerine

15 Ocak 2015 Perşembe 19:00
Takvime ekle!
İLKE Merkez Bina

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi içerisinde 2013-2014 yılında yapılan “İslam Ahlâk Düşüncesinin Temel Hususiyetleri” başlıklı yuvarlak masa toplantılarının ardından 2015 yılı içerisinde “İslam Düşüncesinde Mizaç Teorileri” ve “İslam Düşüncesinde Ahlâkî Önermelerin Kaynağı” temalı iki ayrı toplantı serisi yapılacak.

Bu konuşmaların ilki Mardin Artuklu Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Yunus Cengiz’in yapacağı “Câhiz’in Mizaç Düşüncesi: Yeni Bir Ahlâkı Edinmenin İmkanı Üzerine” başlıklu sunumla 15 Ocak 2015 tarihinde İLKE’de gerçekleştirilecek. Bu sunumda Cengiz, Mutezili kelamının önemli isimlerinden birisi olan Câhiz’in ortaya koyduğu mizaç düşüncesini onun felsefe-kelâmının hakim kodlarından birisi olan ahlâk düşüncesi üzerinden ele alacak.

KURULUŞLARIMIZ