Bir Tıbbu’r-ruhânî Geleneği Var Mıdır?

31 Mayıs 2013 Cuma 19:00
Takvime ekle!
İLKE Merkez Bina

Tıbbu’r-rûhânî alanı özellikle İslam ahlâk felsefesinin ilk dönemlerinde müstakil çalışmalar yapılmış alanlardan biridir. Bu noktada öne çıkan müellifler olmakla birlikte alana dair eser yazan filozofların ilki Ebûbekir Zekeriya er-Râzî’dir. Tıbbu’r-rûhânî adlı eserinde akıl-hevâ karşıtlığı üzerinden bir ahlâklanma süreci öngören Râzî, ilgili eserini klasik fizik ve kozmoloji çerçevesinde telif etmiştir. Bu alanda eserleriyle öne çıkan diğer müellifler ise İbn Cevzî ve Ebu Zeyd el-Belhî’dir. Bahsi geçen müellifler ve ahlâk felsefesi tarihinde öne çıkan diğer yazarların tıbbu’r-rûhânî alanında bir gelenek oluşturup oluşturmadığının incelenmesi gerekmektedir.
İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Cahid Şenel tarafından 31 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak olan “Bir Tıbbu’r-ruhânî Geleneği Var Mıdır?” başlıklı sunumda bu alana dair yazılmış eserlerin müstakil ve ayrıştırıcı vasıflara haiz bir gelenek oluşturup oluşturmadığı meselesi ele alınacaktır.

KURULUŞLARIMIZ