Bilgi Belge Yönetimi Eğitimi

24 Eylül 2016 Cumartesi 10:00 - 13:00
Takvime ekle!
İLKE Merkez Bina

İLKE Derneği, sivil toplum kuruluşlarının temel ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla STK Akademisi düzenliyor.

İLKE, iki yıldır yoğun katılımla gerçekleştirdiği STK Yönetici Eğitimi"ni de içerisine alan STK Akademsini kurdu. Akademi bünyesinde STK Kapasite Geliştirme Eğitimleri Bilgi ve Belge Yönetimi ile 24 Eylül 2016'da başlıyor.

Günümüzde bilgiye erişim ve kullanım şartları değişmiştir. Değişen şartlarda bilgiye erişim kolay görünse de tasnif edilmiş, anlamlandırılmış bilginin kıymeti yanında bilgiyi doğru kullanma ve doğrulama ihtiyacı doğmuştur. Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitiminde, STK’larda üretilen her türlü bilgi ve belgenin nasıl üretildiği, hangi ortamda muhafaza edileceği, nasıl kullanılacağı, kullanımdan sonra ne yapılacağına dair temel yöntemler ele alınacaktır. Bunun yanı sıra “kurumsal hafızanın oluşumunda” Doküman Yönetim Sistemleri, Arşiv Yönetim Sistemleri ve ilgili bileşenleri ele alınacaktır.

Alt Başlıklar

1. Bilgi Sistemleri ve teknolojik gelişmeler

2. Kurumsal Yazışma ve Dokümantasyon

3. Doküman Yönetim Sistemleri

4. Arşiv Yönetim Sistemleri

5. Bilgi ve Belge Güvenliği, Raporlama

6. Fiziki ve Dijital Arşiv oluşturma

7. Kurum Arşivi oluşturma ve Kurum Hafızası

24 Eylül'de başlayacak İLKE STK Akademisi Eğitimleri, 18 Şubat 2017’ye kadar devam edecek. Eğitimlere katılabilmek için bir sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev yapmak gerekmektedir.

KURULUŞLARIMIZ