Ahlâkî Zorunluluğun İlkesi Nedir?

30 Eylül 2015 Çarşamba 18:00
Takvime ekle!
İSAM Konferans Salonu

30 Eylül Çarşamba 18.00’de İSAM Konferans Salonu’nda yapılacak olan konuşma "Ahlâkî Zorunluluğun İlkesi Nedir?" başlığını taşıyor.

İhsan Fazlıoğlu sunumunda müeyyide meselesinin şu sorularına cevaplar aramaya çalışacak: "... –malı”nın ontolojik kökeni nedir? Ahlakî yargılar zorunluluklarını nereden alırlar; "... –malı”nın içinden mi, dışından mı? Ahlâkî değerler olgudan türetilebilir mi? "Doğal” sözcüğünün mefhumu, Tabiat’ın yanında Hayat’ı da içerecek biçimde genişletilebilir mi? Genişletilebilirse, "doğal ahlak" kavramının yeni bir tanımını yapmak mümkün müdür? "Ahlakî eylem" kişinin kendi irâde ve ihtiyârına dayalı, bilincin eşlik ettiği, belirli bir seçim/tercih ile sonuçlanan gâyeli bir eylem ise ahlakî müeyyide/yaptırım köklerini ilkesinde mi bulur?

Ahlâkî Müeyyide Üzerine Konuşmalar Dizisi Cafer Sadık Yaran ve Ayhan Bıçak’ın yapacağı sunumlarla devam edecektir.

Ahlâkî Zorunluluğun İlkesi Nedir? İhsan Fazlıoğlu
KURULUŞLARIMIZ