Ahlâkî Müeyyidenin İmkan ve Zorunluluğu

21 Ocak 2015 Çarşamba 18:00
Takvime ekle!
İSAM Konferans Salonu

İLEM (İlmî Etüdler Derneği) ve İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği ortaklığında yürütülen "İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi"nin ikinci dönemi kapsamında düzenlenen "Ahlâkî Müeyyide Üzerine Konuşmalar" dizisinin ilki 21 Ocak Çarşamba 18.00’de İSAM Konferans Salonu’nda proje koordinatörü Ömer Türker'in 'Ahlâkî Müeyyidenin İmkan ve Zorunluluğu' başlıklı konuşması olacak.

Ahlâkî müeyyide sorunu, ahlâkî olmakla nitelenen davranışların alanını doğru belirlemekle yakından ilgilidir. Bilindiği gibi klasik ahlâk filozofları, bireyin kendisi yönetmekle ilgili davranışlarını ahlâk alanı olarak tespit etmişlerdir. Fakat gerek ahlâk ilminin tarifi ve kapsamı hakkındaki tartışmalar gerekse küçük veya büyük ölçekli toplum seviyesindeki bütün uygulamalar, aynı zamanda bireyin bizzat kendisini yönetimiyle ilgilidir. Diğer deyişle en küçük ölçekte aileden başlayıp en büyük ölçekte devlet müessesine atfedebileceğimiz bütün uygulamalar, hem bireyin yetkinleştirilmesiyle ilgilidir hem de bireyler aracılığıyla gerçekleştirilidir. Dolayısıyla ahlâkın alanı, özgür iradeden kaynaklanan davranışların oluşturduğu alana özdeştir. Bu durum bizi bireyin gerçekleştirdiği fiillerin ona nispetiyle ilgili bir farkındalığa ulaştırmaktadır: Bireyin herhangi bir toplumsal konumda bulunmasından dolayı gerçekleştirdiği fiiller ile sadece bir insan ferdi olmak bakımından gerçekleştirdiği fiiller kategorik olarak ayrıştırılmalıdır. Zira ikinci tür fiillerin bireye nispeti aracısız iken birinci fiiller hangi konumda bulunmaktan kaynaklanıyorsa o konum tarafından dolayımlanır. Ahlâkî müeyyideyi mümkün ve zorunlu kılan da tam olarak bu dolayımlılıktır. Sunumda insana nispet edilen fiillerin doğrudanlığı ve dolayımlılığı dikkate alınarak ahlâkî müeyyidenin hem mümkün hem de dolayımlandığı ölçüde zorunlu olduğu tezi tartışmaya açılacaktır.

Ahlâkî Müeyyidenin İmkan ve Zorunluluğu - Ömer Türker
KURULUŞLARIMIZ