5. İslam İktisadı Atölyesi "İslam İktisadı Perspektifinden Faiz"

1 Nisan 2017 Cumartesi 09:00 - 2 Nisan 2017 Pazar 16:00
Takvime ekle!
Sakarya

İslam İktisadı Araştırma Merkezi’nin (İKAM) düzenlediği 5. İslam İktisadı Atölyesi, 1-2 Nisan 2017 tarihlerinde “İslam İktisadı Perspektifinden Faiz” başlığı ile Sakarya’da gerçekleştirilecek.

İLKE, İLEM, İGİAD ve Sakarya Üniversitesi ile işbirliği içinde gerçekleştirilecek atölyede bu sene başvurularda faiz ile ilgili konuları İslam İktisadı perspektifinden ele alan tebliğlere yer verilecek.

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan İslam İktisadı Atölyesi’nde faiz konusunun İslam İktisadı perspektifinden ele alınması hedeflenmekte. Bu vesile ile yurt içi ve yurt dışından, bu alanda çalışmalar yapan akademisyenleri bir araya getirerek, mevcut faizli sistemin iktisadi, siyasi ve sosyal alanlarda ne tür sorunlara yol açtığı üzerinde durulacak ve buna yönelik çözüm önerileri üzerinde durulacak.

Bu çerçevede, aşağıdaki konular başta olmak üzere faiz ile ilgili çeşitli konulara odaklanan tebliğler sunulacak:

Modern İktisadi sistem içerisinde faizin rolü ve İslam iktisadı perspektifinden tartışılması
Borca dayalı bir ekonomik yapının geleceği ve yeni çözüm önerileri
Bireysel iktisadi tercihlerde faizin yeri ve bireyin iktisadi davranışlarının İslami öngörüler çerçevesinde yeniden modellenmesi
Faizsiz bir sistemde üretim ilişkileri ve sonuçlarının analizi
Faizsiz bir iktisadi sistemde devletin rolü
Faizin günümüz koşullarında nasıl uygulamadan kaldırılabileceği ile ilgili somut çözüm önerileri. Faizsiz ekonomik sisteme geçiş süreci ve yapılması gerekenler.
Adil bir iktisadi sistemin kurumsallaştırılmasında faizsiz sistemin rolü
Faizsiz sisteme geçişte uygulanması gereken tamamlayıcı politika önerileri
Müslüman toplumlarda tarihten günümüze faize alternatif olarak üretilen uygulamalar
Temel dini metinlerde ve fıkıh ilminde faiz
Fıkıh ilmi içerisinde ortaya çıkan alternatif akit türleri

KURULUŞLARIMIZ