5. İslam İktisadı Atölyesi Açılış Programı

İslam İktisadı Araştırma Merkezi(İKAM)’nin, İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM)’nin işbirliğinde düzenlediği 5. İslam İktisadı Atölyesi 1 -2 Nisan 2017 tarihlerinde Sakarya’da “İslam İktisadı Perspektifinden Faiz” başlığı ile gerçekleştirilecek. Sakarya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan atölyede bu sene faiz ile ilgili konuları İslam İktisadı perspektifinden ele alan tebliğlere yer verilecek. Atölye’nin açılış paneli ise, 31 Mart 2017 İstanbul’da İSAM’da kamuya açık bir panel ile icra edilecek.
Bu panel ile kamunun konuya ilgisinin çekilmesi ve İslam İktisadına dayalı külli bir sistemin inşası için teorik ve uygulamalı araştırmaların yapılması amaçlanmaktadır. 31 Mart 2017'de icra edilecek "Açılış Programı", atölyenin Düzenleme Heyeti Başkanı Lütfi Sunar ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas'ın sırasıyla yapacakları "Karşılama Konuşmaları" ile başlayacak. Ardından "Açılış Konferansı"nı yapmak üzere, İslam Kalkınma Bankası IRTI Eski Direktörü M. Fahim Khan, "Piyasa Başarısızlığı Üzerine İslami Bir Perspektif ve Faizi Ekonomiden Çıkarma Hakkında Bir Ders" adlı sunumunu gerçekleştirecek. Programın son bölümünde ise, Necmettin Kızılkaya'nın oturum başkanlığını yapacağı Ahmet Tabakoğlu, Mabid Al-Jarhi, Mehmet Ali Akben ve Ayhan Karahan'ın katkılarıyla gerçekleştirilecek "Günümüzde Faiz Sorunu ve İslam İktisadının Çözümleri" adlı oturum ile "Açılış Programı" son bulacak.

KURULUŞLARIMIZ