Kurumsal Yönetim ve Organizasyon Eğitimi

27 Ocak 2017 Cuma 15:30
Takvime ekle!
Ensar Vakfı Genel Merkezi

İLKE Derneği, sivil toplum alanında kurumların niteliğini geliştirmek için öncü ve yenilikçi çalışmalar yapan sivil, akademik bir kuruluştur. İLKE, sivil alanın güçlendirilmesi ve STK'ların politik karar süreçlerinde etkin şekilde görev almalarına dönük çalışmalarına Türkiye'de faaliyet gösteren Suriyeli STK'ların eğitimini de ekleyerek, çalışmalarına uluslararası bir boyut katmaktadır.

Bu çerçevede 27 Ocak Cumartesi, Kurumsal Yönetim ve Organizasyon Eğitimi başlığı ile Ensar Vakfı Genel Merkezi'nde Nihat Erdoğmuş tarafından verilen eğitimde, katılımcı STK'lara, yönetici yetiştirme, STK'ların verimliliğinin artırılması, kurumlarda raporlama ve geri bildirim, insan kaynağı yönetimi gibi başlıklarda kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi.

KURULUŞLARIMIZ