STK Yönetici Eğitim Programı (2016)

Gönüllü teşekküller olarak ortaya çıkan sivil toplum kuruluşlarının profesyonelleşme sürecine evrildiği bu dönemde bilgi ve birikim açısından donanımlı yöneticilere olan ihtiyaç günden güne daha fazla hissedilmektedir. İşleyiş ve yapı itibariyle kâr amaçlı kuruluşlardan farklılık gösteren sivil toplum kuruluşlarını yöneten kişilerin diğer kurumların yöneticilerine nazaran gözetmesi gereken daha hassas dengeler bulunmaktadır. Bu nedenle bir STK yöneticisinden, sivil çalışmalara yönelik açılımları, imkanları, fırsatları, kurumu için stratejik gelişmeleri iyi analiz etmesi, gündemi yeni bir perspektifle,vizyon sahibi bir bakış üzerinden okuyabilmesi, profesyonellikle gönüllülük arasında hizmet veren çalışanlarının verimli iş üretmesini sağlaması ve kurumunun sürdürülebilir kalıcı stratejilere sahip olabilmesi için donanımlı ve iyi yetişmiş olması beklenir. Bu amaçla İLKE Derneği olarak sivil toplum çalışmalarının işleyişine vâkıf, alanında uzman kişilerin vereceği eğitimlerle STK yöneticilerinin yönetim-organizasyon sistemi ve yönetim becerileri konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirebilmesini amaçlamaktayız.

Programımıza herhangi bir STK’da aktif görev alan ve yönetim kademlerinde çalışan herkes kontenjan dâhilinde katılabilecektir.

Koordinatör: 

STK Yönetici Eğitim Programı (2016)

Eğitim Eğitimci Tarih
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yönetimi Murat Şentürk 9 Nisan 2016 Cumartesi 10:00
Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi Savaş Songur 9 Nisan 2016 Cumartesi 13:30
Kurumsal Yönetim ve Organizasyon Nihat Erdoğmuş 10 Nisan 2016 Pazar 10:00
Medya ve İletişim Yönetimi Yılmaz Yıldız 10 Nisan 2016 Pazar 13:00
Mali Kaynak Geliştirme ve Yönetme İbrahim Taşdemir 10 Nisan 2016 Pazar 15:30
İnsan Kaynakları ve Yönetimi Nihat Alayoğlu 16 Nisan 2016 Cumartesi 09:00
İnsan Kaynakları ve Yönetimi Süleyman Kurt 16 Nisan 2016 Cumartesi 10:00
Uygulamalı Proje Yazım ve Yönetimi 16 Nisan 2016 Cumartesi 13:00
Uygulamalı Proje Yazım ve Yönetimi Lütfi Sunar 16 Nisan 2016 Cumartesi 13:00
KURULUŞLARIMIZ