STK Yönetici Eğitim Programı (2015)

Geçtiğimiz yirmi yılda Türkiye’de STK’larda hem sayıca hem de faaliyet alanlarının çeşitliliği açısından önemli bir artış gözlenmektedir. Bu durum beraberinde bu kurumları yönetecek nitelikli insan kaynağı ihtiyacını da gündeme getirmiştir. Buna ülkemizdeki STK’ların kurumsal yapılanmalarında ve kapasite kullanımlarındaki biri dizi sorunlar eklenince bilgi ve birikim açısından donanımlı yöneticilere olan ihtiyaç günden güne daha fazla hissedilmektedir.

Söz konusu alan sivil top- lum kuruluşu olunca buralarda istihdam edilen yöneticilerin özelliklerinde birtakım farklılıklar bulunmaktadır. Kâr amaçlı işletmelerden farklı olarak STK’larda başarı sağlayan etken profesyonellik ile gönüllülük arasındaki hassas dengenin sağlanmasıyla mümkün olmaktadır. Bir sivil toplum kuruluşu olarak İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği kurulduğu günden beri çalışmalarını bu inanç ile hareket ederek sürdürmektedir.

Bu inancın gereği olarak STK’lardaki nitelikli insan kaynağını güçlendirme adına İLKE, STK Yöneticileri Eğitim Programı düzenlemektedir. Sivil toplum çalışmalarının işleyişini bilen, alanında uzman kişilerin vereceği eğitimde STK yöneticilerinin yönetim- organizasyon sistemi ve yönetim becerileri konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Herhangi bir STK’da aktif görev alan yönetim kademlerinde çalışanların katıldığı programda, STK yöneticileri tüm modülleri paket olarak seçebildiği gibi kontenjan kalması halinde ihtiyacını hissettikleri modülleri seçme şansına sahiptirler.

Koordinatör: 
Koordinatör Yardımcısı: 

STK Yönetici Eğitim Programı (2015)

Eğitim Eğitimci Tarih
Kurumsal Yönetim ve Organizasyon Nihat Erdoğmuş 11 Mart 2015 Çarşamba 09:00
İnsan Kaynakları Yönetimi Nihat Alayoğlu 25 Mart 2015 Çarşamba 09:00
Mali Kaynak Geliştirme ve Yönetme Orhan Yaşar 8 Nisan 2015 Çarşamba 09:00
Medya ve İletişim Yönetimi Kemal Öztürk 22 Nisan 2015 Çarşamba 09:00
Proje Yazım ve Yönetimi 20 Mayıs 2015 Çarşamba 09:00
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yönetimi Murat Şentürk 3 Haziran 2015 Çarşamba 09:00
KURULUŞLARIMIZ