Geleceğin Türkiye’sinde eğitim

11 Ekim 2018 Perşembe

İLKE İlim Kültür Derneği'nin ‘Geleceğin Türkiyesi’ başlığında kurduğu ve incelediği ilk mesele ‘eğitim’... Daha evvel de Türkiye'deki sivil toplum hareketlerini inceleyen kapsamlı raporlarıyla dikkati çekmişlerdi. İlke grubunun asıl işlevi, bir düşünce kuruluşu olmasıyla ilgili. Bizde faaliyet gösteren düşünce kuruluşları ya uluslararası bir kurumun distribütörlüğünü yaparlar, ya bir siyasi parti ideolojisi kurmakla görevlidirler veya kamuoyu araştırma şirketlerinin alt birimi olarak görev görürler. İLKE, bunlardan farklı, sivil ve bağımsız yapısından dolayı önemsedim. Çalışmaların politik bagaj kısıtı yaşamayan akademisyenlerce kurulmuş olması da elbette kayda değer...

İlgili Proje
İlgili Yayın
İlgili Etkinlik
İlgili Kişi
KURULUŞLARIMIZ